Hvem er ansvarlig for etikk i et privat selskap?

Etikk innenfor en forretningsguide og påvirke hvordan selskapet engasjerer seg med sine kunder, leverandører og mellommenn. Etisk oppførsel er stadig viktigere i konkurransedyktige markeder med forbrukere som viser større interesse for miljøspørsmål og arbeidstakervelferd i utenlandsk produksjon. Fordi etikk involverer valg som påvirker bunnlinjenes lønnsomhet, er ansvaret drevet av ledelsen, men alle i virksomheten må bidra til å gjøre etikk til en del av hverdagens aktiviteter.

Senior ledere og bedriftseiere

Med den generelle oppførselen til en bedrift satt av eier eller leder, er den brede strategiske tilnærmingen til forretningsetikk satt på høyeste nivå mulig. Ledelsens synspunkter og overbevisninger filtrerer seg til seksjonsledere og teamledere, HR-kolleger og operasjonelle medarbeidere. Alle i virksomheten tar retning fra virksomhetenes strategiske posisjon. Ledelsesutfordringen er å sikre at verdiene du holder er både rimelige og oversatt effektivt til prosedyrer, retningslinjer og standarder for atferd som alle kan forstå og akseptere.

Menneskelige ressurser

I organisasjoner med dedikert personalavdelinger har HR-ansatte en rolle i å sikre at de etiske standarder for virksomheten både forstås og overholdes. Dette innebærer å rekruttere for holdning så mye som det gjør for kvalifikasjoner, erfaring og teknisk evne. Et effektivt induksjonsprogram bør forklare virksomhetens etiske posisjon til nye rekrutter, slik at de forstår de oppførselsstandardene som forventes av dem fra første dag. Et formelt ansettelses- og evalueringsprogram kan også bidra til å overvåke ansattes adferd og holdninger til de etablerte standardene.

Seksjonsledere eller lagledere

Teamledere og ledere er i stor grad ansvarlig for å implementere forretningsstrategi og er en viktig kobling i kjeden mellom ansatte i butikkhallen og bedriftens eieres synspunkter og krav. Ledere må ta ansvar for sine operasjonelle plikter for å sikre at virksomheten leverer sine mål i tråd med de etiske standarder som er etablert på et høyere nivå. De må også være forberedt på å iverksette tiltak mot manglende overholdelse der det oppstår bevis.

medarbeidere

I hjertet av en bedrift driver medarbeidere produktivitet, fortjeneste og vekst. Forretningsambisjoner kan ikke realiseres med en ineffektiv arbeidsstyrke, noe som gjør det viktig for en bedriftseier å sikre at staben ikke bare forstår men deler sine verdier. For å maksimere engasjementet til dine ansatte, er det viktig at dine etiske standarder er realistiske, akseptable og ikke gir grunn til konflikt mellom dine trosoppdrag og dine arbeidsstyrker.