Hva er en negativ effekt?

Eiendomsrettigheter kjent som easements kan være til fordel for eller byrde en bedrift. De fleste servitører gir levealderen rett til å bruke fast eiendom eid av en annen part for et begrenset formål. En negativ easement oppretter en relatert, men forskjellig, type eiendom rett. Det gjør det mulig for eierskapsholderen å hindre at en eiendomseier utøver visse eierskapsrettigheter, noe som kan ha stor innvirkning på en liten bedrift.

Easement Basics

De fleste easements er opprettet når et tilskud eller en avtale uttrykkelig overfører en eiendomsrett til en fest som ikke eier det aktuelle landet. I sjeldne tilfeller anerkjenner amerikanske domstoler easements som er opprettet av nødvendighet eller implikasjon, noe som betyr at de kommer fra de spesielle forholdene til partene og egenskapene. En eiendom som nytte av en servitør er kjent som den dominerende eiendommen, og en eiendom som er omgitt av en servitør er kjent som den betjente eiendommen.

Affirmative Easements

En bekreftende takknemlighet gir en rettighetshaver rett til å bruke eller nyte eiendommen til den betjente eiendommen av en bestemt grunn. Vanlige eksempler inkluderer fotgjengere eller sjåførers rett til å krysse en eiendom som eies av noen andre, eiendomsrettens rett til å bruke vann fra en tilstøtende eiendom eller rett til en leietaker for å jakte på en betjent eiendom.

Negative Easements

En negativ takst gir en rettighetshaver rett til å forby eieren av en betjent eiendom å bruke sin egen eiendom på en bestemt måte. Eksempler er easements som hindrer eieren av en betjent eiendom fra å blokkere naboens naturskjønn utsikt og easements som forbyder visse bruksområder eller handlinger, som for eksempel å drive en fabrikk eller annen virksomhet på den faste eiendommen eller oppreise en bygning innenfor en viss avstand fra eiendomslinjen . Mange stater tillater bevaringsleiringer, som bevare naturområder og ressurser ved å forby landutvikling. Enkelte stater håndhever nå vind- og solterminaler, og anerkjenner eksplisitte eller underforståtte negative easements som forbyr grunneiere å blokkere luftstrøm og lys til nærliggende eiendommer.

betraktninger

En småbedriftseier må ta hensyn til hvilken innvirkning en negativ easement kan ha på virksomheten. Hvis eiendommen du eier eller leier er underlagt en negativ takknemlighet, inkluderer du økonomiske og praktiske effekter i forretningsplanen og driftspraksis. Hvis du for eksempel vurderer å bygge en fabrikk eller starte en bedrift på en pakke av land, bekrefter du at en negativ easement ikke forbyder kommersiell bruk av eiendommen. Hvis du eier en negativ takst, behold dine rettigheter ved å sørge for at den betjente eiendomsforvalteren overholder vilkårene for easement.