Tre ulemper ved en LLC

Et aksjeselskap er en hybrid enhet som kombinerer et selskaps begrensede ansvar med fleksibilitet og enkelhet i et partnerskap. En LLC har en egen juridisk eksistens fra medlemmer og ledere som danner og driver selskapet. LLCs kan saksøke, akkumulere eiendeler og gjeld, innlede en søksmål og inngå kontrakter.

Juridisk Usikkerhet

I 1977 ble Wyoming den første staten for å vedta regler og forskrifter for dannelsen og driften av en LLC. I løpet av 1990-tallet ble dannelsen av et LLC et populært alternativ for bedriftseiere på grunn av personlig beskyttelse og fleksibilitet i strukturen. Nyheten av LLC er en av ulempene med strukturen. LLC lover er fortsatt i utvikling og sak historie er begrenset når det gjelder å tolke LLC forretningslov, ifølge Referanse for Business nettsted. Avhengig av formasjonsstaten, kan ikke bedrifter som tilbyr profesjonelle tjenester få lov til å danne LLC. For eksempel forbyr staten i California bedrifter som gir arkitektoniske eller regnskapstjenester fra å danne en LLC.

Raising Capital

Å heve kapital kan være en vanskelig innsats for en LLC fordi selskapet ikke har mulighet til å utstede aksjer og obligasjoner som et selskap. Dette betyr at selskapet må stole på medlemmene sine bidrag til å finansiere forretningsvirksomheten. Et medlem av virksomheten må kanskje ta ut personlige lån for å sikre finansiering for virksomheten, noe som betyr at han må ha god kreditt. Dessuten kan en LLC måtte bruke selskapets forretningsmidler som sikkerhet for å sikre forretningslån.

avgifter

En annen ulempe med en LLC angår de avgifter som er involvert for å starte virksomheten. For eksempel belaster Illinois $ 500, fra og med 2011, for å arkivere organisasjonsartikler med sekretæren eller avdelingen for staten. Stater som California og Texas pålegger en franchiseavgift på LLC som danner og opererer i sin stat. En LLC må kanskje ansette en advokat for å utarbeide selskapets driftsavtale, som fastlegger regler og forskrifter for drift av selskapet. Også, en LLC må registrere seg i hver stat hvor selskapet foretar forretningstransaksjoner. Dette er i motsetning til et generelt partnerskap eller en eneboliger hvor eiere ikke er pålagt å registrere seg hos staten for å begynne å foreta forretningstransaksjoner.

betraktninger

Uten nærvær av en driftsavtale kan en LLC automatisk komme til slutt hvis et medlem dør, trekker tilbake eller bestemmer seg for å selge sin medlemsandel i virksomheten. I tillegg driver en LLC som opererer uten en driftsavtale risikoen for å miste selskapets begrensede beskyttelse. Domstolene kan se en LLC med et enkelt medlem som ingenting annet enn en eneboliger, når selskapet ikke har en skriftlig driftsavtale.