Tidsfrivillig anerkjennelse som brukt i arbeidslov

Frivillig anerkjennelse skjer når en arbeidsgiver anerkjenner en fagforening som arbeidstakerrepresentant. Men en rekke saker må tas opp før frivillig anerkjennelse blir endelig. Et uavhengig føderalt organ overvåker virksomhetene til arbeidsgivere og fagforeninger i forbindelse med anerkjennelse av en ansattes representant. Føderale arbeidslover bestemmer hvordan frivillig anerkjennelse oppstår og hva som må skje etter frivillig anerkjennelse.

Nasjonal arbeidsforholdsloven

NLRA, eller Wagner-loven, som det noen ganger kalles, beskytter arbeidernes rettigheter til å engasjere seg i samordnet aktivitet. På det tidspunkt Wagner-loven ble vedtatt, refererte samordnet aktivitet til ansatte som dannet en gruppe for å utfordre lønn, ytelser eller arbeidsforhold. I august 2011 utstedte arbeidsstyrelsen operasjonsmemorandum nr. 11-74 for å ta opp temaet for sosiale medieres innflytelse på definisjonen av samordnet aktivitet. Samordnet aktivitet betyr ikke at gruppen må være representert av en fagforening. Medarbeidere som forener seg selv, er også engasjert i samordnet aktivitet. Når det er sagt, samordnet aktivitet er grunnleggende for frivillig anerkjennelse, men det er bare en del av ligningen.

NLRB Håndhevelse

Nasjonalt arbeidsforholdsforbund, regjeringsorganet som ble opprettet av nasjonal arbeidslivsloven i 1935, håndhever lover som beskytter arbeidernes rettigheter, uavhengig av hvor de står for fagforening eller selskapsstøtte. Handlingen fastsetter også bestemmelser for arbeidsgiver- og fagforenings forpliktelser, som for eksempel å avstå fra handlinger som forstyrrer arbeidstakerrettighetene. Arbeidsgivere og fagforeninger er bundet av NLRA og underlagt sanksjoner fra NLRB, uavhengig av om fagforeningen er anerkjent som arbeidstakerrepresentant.

Union organisering

Når en ansatt er misfornøyd med hennes arbeidsforhold, kan hun kontakte en fagforening for å spørre om fagforeningen vil representere ansatte på arbeidsplassen. Et alternativ til dette er en fagforening som tar initiativ til å lansere en organiseringskampanje. I løpet av dette stadiet spør fagforeningen ansatte om å signere autorisasjonskort som viser deres interesse for fagforening. Dette er et skritt mot anerkjennelse. Et autorisasjonskort forplikter imidlertid ikke en ansatt til å bli med i foreningen, og er derfor ikke alltid et middel til frivillig anerkjennelse av arbeidsgiveren.

Representasjonssaker

Når en fagforening har samlet underskrevne autorisasjonskort fra minst 30 prosent av arbeidsstyrken, kan den sende inn en RC-petisjon med arbeidsstyret. "RC" står for representasjonssak. Arbeidsstyret avgjøre om det foreligger en forhandlingsenhet før det planlegger et faglig valg. Formålet med valget er å gi ansatte en stemme ved valg - eller ikke å velge - en fagforening for å representere sine interesser. Dersom et flertall av de ansatte stemmer for frivillig representasjon, bekrefter arbeidsstyrelsen fagforeningen som arbeidstakerrepresentant og kollektive forhandlinger begynner.

Overbevisende bevis

En arbeidsgiver kan bestemme seg for frivillig å anerkjenne fagforeningen dersom fagforeningen viser klare og overbevisende bevis for at et overveldende flertall av medarbeidere vil ha en representasjon i fagforeningen. Frivillig anerkjennelse skjer uten valg - arbeidsgiveren går i hovedsak på valg og aksepterer fagforenings bevis på at ansatte vil at unionen skal representere dem. Når det er sagt, bør arbeidsgiveren være trygg på at det er villig til å gjenkjenne foreningen som medarbeiderens representant. Når frivillig anerkjennelse er gjort av arbeidsgiveren, er det ingen vende tilbake. Etter at arbeidsgiveren har meldt arbeidsstyret og fagforeningen om at den ønsker å frivillig anerkjenne fagforeningen, bekrefter arbeidsstyrken fagforeningen som representant for arbeidstakerne. Arbeidsgiveren er da pålagt å forhandle i god tro med foreningen, akkurat som om et valg ble avholdt.

Spesielle tilfeller

En form for frivillig anerkjennelse krever ikke en visning av flertallet av de ansatte som er interessert i fagforening. Under NLRAs § 8 (f) kan frivillig anerkjennelse fra byggebransjen arbeidsgivere skje etter at ansatte er ansatt. Arbeidsgiver og fagforening fastsetter i dette tilfelle en avtale, vanligvis for en begrenset periode, for å inngå kollektive forhandlinger.