Lagorientering i en bedriftskultur

Bedrifter som understreker en ånd av samarbeid og samarbeid, kan kapitalisere på de individuelle styrken til sine ansatte. Når effektive lag er på plass, er kollektivproduktet større enn summen av den enkelte innsats. Det finnes en rekke taktikker som kan fremme teamretning, fra teambygging og mangfoldighetsverksteder til retreater, fortjeneste systemer som identifiserer og anerkjenner team-orientert oppførsel og prosesser som letter prosjektgruppen.

Lagspillere

Bedrifter som er interessert i å fremme en lagkultur, gjenkjenner og belønner lagspillere. Egenskaper som skiller lagspillere er ønsket om å oppnå konsensus og involvere andre i beslutningsprosesser, kommuniserer åpent og ærlig, bryr seg om medarbeiderne, er ansvarlige for problemer og prøver å forstå andre synspunkter. Disse egenskapene er noen ganger oppført i meriteringssystemer og blir kriterier for anerkjennelse, kampanjer eller opplæringstrening.

personer

Personer med entreprenørånd og konkurransedyktig kjøring kan bidra med verdifulle ferdigheter og perspektiver til en innsats. Men en lagånd kan noen ganger bli uthulet dersom de sterke personene har problemer med konflikter, konkurranse og tillit. Det kan være nyttig å gi luftklager og tillate lagmedlemmer å lufte sine frustrasjoner, men det kan være nødvendig med ledelsesintervensjon og coaching for å understreke behovet for at enkeltpersoner skal legge sine personlige klager til side og trekke sammen mot et felles mål.

Mangfoldighetsopplæring

Team-orienterte bedrifter verdsetter mangfold og forstår at å bringe ulike synspunkter til en innsats for å skape muligheter for nye ideer og kreative løsninger på problemer. Disse bedriftene tilbyr mangfoldighetsopplæringsarbeider for å hjelpe medarbeidere å forstå arten av bigotry og stereotyper og øke bevisstheten om holdninger og overbevisninger som hindrer eller bidrar til en innsats.

Team-Building Workshops

En rekke øvelser er tilgjengelige for å lære grupper hvordan å jobbe som et sammenhengende lag. Opplevelser kan variere fra retreater og spesielle arrangementer til målrettet opplæring for å styrke kommunikasjons- og samarbeidsevner. Effektive verksteder tillater ansatte å oppleve de positive effektene av å jobbe som et team mot en individuell innsats. Enkelte workshops innlemmer tillitsbyggende oppgaver som hjelper ansatte å åpne opp og lære å stole på andre for å oppnå et felles mål.

Teamprosjekter

Mange prosjekter blir fullført mer effektivt og raskt når oppgaver er tildelt basert på styrkenes og evner som hvert medlem bringer til bordet. De mest vellykkede teamene og samarbeidsmiljøene har en følelse av felles formål og forstår at mangfoldet bidrar til problemløsende og kreative løsninger. Uavhengig av ferdighetsnivå og individuelt bidrag fra medlemmene, er suksess opptjent og delt av laget.