Oppgave vs. Forholdsledningsteorier

Småbedriftseiere som ønsker å forbedre sin ledelsesevne, vil finne mange forskjellige lederskapsteorier som forfattere, psykologer, lærere og næringslivspersoner anvender. Imidlertid faller mange av disse teoriene inn i paraplykategorier av oppgaveorienterte og forholdsorienterte teorier. Mens noen forretningsmenn fortaler at en av disse teoriene er overlegne mot den andre, hevder mange at komponenter av begge er nødvendig for å være en effektiv leder.

Oppgaveorientert lederskapsteori

Oppgaveorientert ledertheori beskriver en leder som er motivert ved å utføre oppgaver og er opptatt av å avgrense roller og spesifikke oppgaver for ansatte. Den oppgaveorienterte lederen oppretter retningslinjer og prosedyrer, informerer underordnede av disse prosedyrene og utvikler kriterier for vurdering av vellykket ansattes ytelse. Oppgaveorienterte ledere kan organisere sin tid rundt en tidsplan for hendelser som må fylles ut for hver dag.

Forholdsorientert lederskapsteori

Relasjonsorientert ledertheori beskriver en leder som primært er motivert av og bekymret for hennes samspill med mennesker. Relasjonsorienterte ledere fungerer ofte som mentorer til sine underordnede. De planlegger tid til å snakke med ansatte og innlemme tilbakemeldingene i beslutninger. De prøver også ofte å gjøre arbeidserfaringen fornøyelig og forsøke å fremme et positivt arbeidsmiljø eller gruppedynamikk.

Overlegenhet

To studier i "International Journal of Nursing Studies" i 2007 og 2009 fant at ledere som opererer på en måte som er konsistent med relasjonsorienterte teorier om lederskap, er mer effektive enn deres oppgaveorienterte kolleger. Forskningen viste imidlertid også at ledere som praktiserte elementene i begge teoriene, var de mest effektive. Ifølge University of Central Michigan, "det er økende bevis på at både initiering og overveielse er viktig for vellykkede ledende lag."

Fordeler med kombinert tilnærming

En lederstil som inkorporerer elementer fra begge teorier, kan hjelpe ledere til å lede produktive, effektive lag. Ved å sette opp oppgaver for seg selv og deres medarbeidere, kan ledere sikre at prosjektet forblir på plan og alle er tydelige om deres roller. Ved å fremme relasjoner med sine ansatte, kan lederne motivere dem og skape et arbeidsmiljø der alle føler seg oppmuntret til å bidra og stille spørsmål.