Forholdet mellom en firmaets prisstrategi og produktdistribusjon og salgsfremmende strategier

Et firmas prisstrategi, produktdistribusjon og salgsfremmende strategier danner tre fjerdedeler av produktmarkedsføringsmixen, eller fire P's for markedsføring. Dette er kombinasjonen av faktorer som bidrar til å utvikle en verdifull markedsposisjon til å appellere til målrette kunder. Dine priser og distribusjonsmetoder er en del av verdien, og måten du markedsfører, bidrar til å formidle den verdien til kundene.

Prissetting Strategier

Å utvikle den riktige prisstrategien er en nøkkelkortsiktig og langsiktig markedsføringsfunksjon. Vanligvis setter selskapene priser på en måte som optimaliserer enten kortsiktig eller langsiktig fortjeneste. Lavprisleverandører stiller vanligvis lave priser for å tiltrekke seg en stor base av kunder. Dette er mer gjennomførbart når du har kostnadsfordelingsprosesser og et produkt med stor etterspørsel. High-end-leverandører kan inkludere distribusjonsfaktorer i prisbeslutninger. Nærbutikker, for eksempel, krever vanligvis høyere priser i butikken fordi de fokuserer på enkel tilgang for kunder.

Distribusjon Viktighet

Sammen med prisstrategien påvirker distribusjonen også kostnadsgrunnlaget og forfremmelsen til et selskap. Et selskap som selger i høyt volum blir vanligvis lavere per enhetskostnad. Dette fører enten til lave priser eller høyere lønnsomhet. Distribusjon er også en viktig ingrediens i å formidle verdi, skjønt. Filmutleieselskapet Redbox utviklet en vellykket forretningsmodell basert på distribusjon av sine produkter gjennom selvbetjente leiebokser. Utbredt tilgjengelighet av bokser er en viktig bekvemmelighetsfaktor, og lave prispunkter bidrar til å tiltrekke seg kunder vekk fra butikk og postordre.

Fremme verdi

Enhver produktrelatert faktor som forbedrer verdienes forslag til en kunde, er nyttig i verdi. Lavt til moderat priset merkevarer leveres ofte som enten lav pris eller høy verdi. Imidlertid sentrerer høyereprisproduksjon normalt mer på produktfordeler eller andre aspekter som øker kundens opplevelse. Friluftsforhandler Cabelas har destinasjonsbutikker strategisk plassert over hele USA. Målet er å tiltrekke seg kunder for utvidede besøk og store kjøp, og fortsett å gjøre salg gjennom hele året ved hjelp av relasjonsprogrammer og katalogsalg.

Verdi og fortjeneste

Samlet sett må et selskaps pris-, distribusjons- og markedsføringsstrategier balansere å skape verdier for kunden og gi lønnsomhet. En bedrift som tilbyr utbredt tilgjengelighet for produkter eller tjenester til lave priser kan slite for å oppnå en fortjeneste. Det må finne ut hvordan man effektivt kan markedsføre dette oppsettet, sammen med et kvalitetstilbud, for å få kundene til å betale høyere priser. På samme måte kan et selskap med gode produkter, kostbar distribusjon og høy prispoeng slite for å oppnå overskudd på grunn av begrenset kundebehov.