Lønnsprøve spørsmål før ansettelse

Forespørselsspørsmål kan spare deg for en levetid for hjertesorg og sorg når du utvikler og vokser din virksomhet. Forhåndsarbeid screening tester kan brukes til å avgjøre hvilke ansatte som passer godt for bedriften din og hvilke som ikke er det. De kan også brukes til å etablere en ansattes troverdighet og evne til å løse problemer, og dermed bidra til utvikling og vekst i bedriften.

Opplev spørsmål

Å ansette lønnskoordinator eller arbeidstaker som har spesifikk kunnskap og erfaring i lønns- og fordelingsfeltet krever at du stiller spørsmål om ansettelsestest som gir en klar indikasjon på søkerens kunnskap om feltet. Spørsmål kan inkludere de i områder som føderale forskrifter om lønn og menneskelige ressurser praksis. Spesifikke spørsmål om hvordan man håndterer spesielle lønnsprosesser kan også tas opp. For eksempel er ansettelse av lønnskoordinator med kunnskap om håndtering av fagforeninger fordelaktig i bedrifter hvor de ansatte er i stor grad fagforeningsbaserte arbeidstakere.

Etikk Spørsmål

Fordi lønnsadministratorer og arbeidstakere håndterer sensitiv finansiell og personlig informasjon, bør testspørsmål også utformes på en slik måte at de ber søkeren om å lage verdibaserte vurderinger om etiske situasjoner. Disse typer testspørsmål har vanligvis mer enn ett riktig svar og kan til og med ikke ha noe spesielt feil svar. I stedet kan spørsmålene utformes på en slik måte at hvert potensielt svarvalg bare er forskjellig fra de andre mulighetene. Dette vil tvinge søkeren til å velge et svar som avslører sitt eget verdisystem.

Ferdighetsspørsmål

Ferdighetsspørsmål er også avgjørende for skjermeprosessen før ansettelse. De som jobber i lønnsavdelingen, må ha spesifikk kunnskap om lønnsystemer og lønnsbehandlingsprogramvare. Utvikling av testspørsmål som avslører om søkeren har noen sann kjennskap til lønnsaktiviteter og lønnsbehandlingssystemer, vil bidra til å utrydde ukvalifiserte søkere. Disse spørsmålene vil også avsløre om noen av søkerne løy eller utsmykket sin kunnskap om lønnsbehandlingsaktiviteter.

Personlighet Spørsmål

En rekke forskjellige standardiserte personlighetstester viser også mye om en søker som søker om en jobb. Mange av disse typene av spørsmål er utformet for å fange de som ligger på et jobbsøknad. Disse spørsmålene inkluderer vanligvis spørsmål om personligheten til søkeren, for eksempel hva hans svakheter tilfeldigvis er. Spørsmålene er bevisst satt opp på en slik måte at de avslører hvorvidt søkeren sannsynligvis vil lyve for arbeidsgiveren. Disse testene bruker truismspørsmål, eller de som vurderer sannsynligheten for at en søker skal uttrykke sine sanne følelser om seg selv og hans handlinger.