OSHA-bruddkrav

Som småbedriftseier vet du at produktiviteten kan lide når arbeidstakere ikke stopper for pauser - men hvilke lover regulerer brudd? Arbeids- og helsedirektoratet ble etablert for å identifisere farlige arbeidsforhold og overvåke arbeidsplasspolitikk som beskytter ansatte. Mens ingen føderale arbeidslover som krever at arbeidsgivere tillater måltid eller hvilepauser for ansatte, krever OSHA at arbeidsgiveren tillater tilgang til toalett etter behov.

Føderalt nivå

Arbeids- og helsedirektoratet krever ikke at arbeidsgivere skal gi ansatte hvile eller lunsj, fordi pauser - eller mangel på det - ikke generelt utgjør et helse- eller sikkerhetsspørsmål. Måltider og brudd anses vanligvis for å være en arbeidsforhandling eller kollektive forhandlingsavtale mellom arbeidsgiver og fagforeninger.

Statlige lover

Mens det ikke er noen føderale arbeidslover som krever at arbeidsgivere planlegger bestemte tider for hvile eller mat, kan arbeidsgiver være bundet av statlige vedtekter for å gi avbrudd. Ifølge nettstedet Workplace Fairness er det 19 stater hvor arbeidsgivere må gi sine ansatte måltidspauser, og syv stater har bestemmelser som krever at arbeidsgivere gir sine ansatte hvilepauser.

Fair Labor Standards Act

Arbeids- og helsedirektoratet krever ikke at arbeidsgivere gir pauser, men selskaper som velger å gjøre det, må betale sine ansatte for arbeidstimer i hvilepause, i henhold til lov om rettferdig arbeidskraft. Hvile pauser er betalt tid, mens måltidspauser er vanligvis ubetalt.

Helsevesen Reform Bill

Den amerikanske pasientbeskyttelses- og prisvennlige omsorgslov fra 2010 krever at arbeidsgivere gir arbeidsbrudd for ammende mødre til å uttrykke morsmelk for et ammende barn opp til ett år. Plasseringen må ikke være et bad, og hvis det ikke er noe dedikert plass til moren, må den gjøres tilgjengelig når det er nødvendig, og skjermes mot andre arbeidstakere. Arbeidsgivere med færre enn 50 ansatte er unntatt hvis de kan bevise at dette vil føre til unødig motgang for arbeidsstyrken.

Sanitærstandard

Federal sanitærstandarder gir arbeidstakeren den nødvendige tid til å bruke et sanitært og tilgjengelig toalett etter behov; arbeidsgiver har ikke lov til å pålegge restriksjoner på den ansatte. Denne standarden har med det formål hensikten at en ansatt ikke må lide skadelige helseeffekter som kan oppstå hvis toaletter ikke er tilgjengelige.