Organisatorisk teori for lederskap

Ledelse defineres ofte som evnen eller organisasjonsrollen til et individ som setter klare mål, kommuniserer en personlig visjon til andre og balanserer konflikt mellom enkeltpersoner. Mange ledere blir bedriftseiere fordi de nyter mulighetene og utfordringene i denne vanskelige oppgaven. Motivasjon er en nøkkelord for organisatorisk lederskap. Ledere fra store og små bedrifter har en sterk følelse av selvmotivasjon og inspirerer andre til å utføre oppgaver i næringslivet.

fakta

Ledere har ofte et sterkt incitament til å streve i virksomheten fordi de er personlig investert i sitt firma. Feil er ikke et valg for ledere. Å skape en organisasjonskultur for å lykkes i virksomheten er et betydelig mål for ledere. Organisatorisk lederskap krever vanligvis et sett med retningslinjer eller standarder. Ledere bruker retningslinjer og standarder for å skape selskapets oppdrags- og visjonsramme. Organisasjonspolitikk kan også gi retningslinjer for ansatte som skal følge når de jobber i selskapet.

typer

Organisatorisk ledelse krever ofte to typer motivasjon: inneboende og ekstrinsisk. Naturlig konkurranseevne og en sterk vilje til å lykkes mot motgang er iboende motivasjonsformer. Følelser og "tarm" følelser er også inneboende trekk av organisatoriske ledere. Ekstrem motivasjon inkluderer faktorer utenfor lederens individuelle personlighet. Penger, prestisje og popularitet er noen få eksempler på ekstrinsiske motivasjonsfaktorer.

Funksjon

Organisatorisk lederskap og motivasjon kan hjelpe ledere å streve etter høye forretningsmessige suksess. Ledere kan se suksess som å bringe nye produkter til markedet eller utvikle effektive forretningsstrategier. Disse fører igjen til nye muligheter for ledere å utforske. Ledere og bedriftseiere bygger ofte på suksessen til en situasjon ved å lete etter flere måter å oppnå høyere og større suksess. Dette scenariet faller under den klassiske forretningsfrasen "suksess raser suksess."

betraktninger

Ledere bør vurdere å delta på seminarer eller messer for å bygge på sine interne og eksterne motivasjonsfaktorer. Disse hendelsene gir ledere nye ideer eller ressurser for å forbedre dagens forretningsvirksomhet. Ledere kan også bruke disse mulighetene som primære nettverkssituasjoner for å utvikle nye relasjoner. Bedriftseiere også mine seminarer og messer for potensielle ansatte som kan hjelpe dem med å øke selskapets suksess.

Advarsel

Ledere som kontinuerlig fokuserer på å utvikle organisatorisk lederskap, kan overse viktige forretningsdata. Disse detaljene kan ses som ubetydelige siden de tror at den potensielle suksessen til nye muligheter vil oppveie eventuelle negative situasjoner. Negative situasjoner kan inkludere høy forretningsmessig kontantutgang eller lavt forbrukersalg. En leders sterke personlighet og incitament til å streve, kan også gni ansatte eller andre bedriftseiere på feil måte. Sterke "A" -personligheter kan skape stressende arbeidsplassmiljøer og forby ledere fra å oppnå mål og mål.