Hvordan gjenopplive en muret Android

Filkorrupsjon, installasjon av en mistenksom applikasjon eller uflaks kan resultere i en ikke-funksjonell Android-mobilenhet. Android-enheter er utstyrt med en hard reset-funksjon som du kan få tilgang til fra telefonens System Start-meny. Systemstartmenyen er bare tilgjengelig hvis du holder Volum ned, Hjem eller en annen knapp mens du slår på telefonen. Når du har initialisert tilbakestillingen, slettes alle data fra enheten, og den returneres til fabrikkinnstillingene.

1.

Slå av din ikke-funksjonelle Android-enhet.

2.

Trykk og hold telefonens volum ned-knapp, og trykk deretter på "Power" -knappen. Hvis denne kombinasjonen av nøkler ikke starter enheten din i Innstillinger-menyen, holder du nede på telefonens "Hjem" -tast mens du trykker på "Power" -knappen. Hvis ingen av disse kombinasjonene virker, kan du se telefonens brukerhåndbok for informasjon om knappene som skal brukes for å få tilgang til System Start-menyen.

3.

Trykk på Volum ned-knappen for å bla ned til alternativet "Clear Storage" eller "Factory Reset". Den eksakte teksten varierer basert på modellen din på Android-telefonen. Trykk på "Power" eller "OK" for å velge alternativet.

4.

Trykk på Volum opp-knappen for å initialisere tilbakestillingen. Vent til tilbakestillingsprosessen er ferdig.

5.

Start telefonen på nytt. Telefonen tilbakestilles til de innledende fabrikkinnstillingene.