Slik gjenoppretter du sidetallering i Word 2007

Når du nummererer et lengre forretningsdokument, krever enkelte seksjoner at du starter sidenummering på nytt. For eksempel krever en seksjon som viser kildedata nummerering uavhengig av hoveddokumentet i et forretningsforslag. Formater dokumentene dine ved å opprette separate seksjoner i Microsoft Word 2007. Sidens nummerering av hver seksjon starter på nytt fra nummeret du definerer, og forplanter automatisk sidetall uavhengig av forrige seksjon.

1.

Åpne forretningsdokumentet ditt i Word 2007.

2.

Klikk på begynnelsen av den nye delen.

3.

Klikk på "Sideoppsett" -fanen, klikk "Bryter" i Sideoppsett-delen og velg "Neste side" under Seksjonsbrudd-listen.

4.

Dobbeltklikk på overskriften eller bunnteksten for å gå inn i redigeringsmodus. Overskriften eller bunnteksten viser "-Seksjon 2-", som bekrefter at du jobber med den andre delen.

5.

Klikk på "Link to Previous" i navigeringsdelen av den valgte designfanen. Dette gir en sammenheng mellom de to seksjonene.

6.

Klikk "Sidetall" i seksjonen Header and Footer og velg "Format Page Numbers."

7.

Klikk "1" i "Start ved" -feltet for å starte sidenummeringen fra begynnelsen. Du kan imidlertid angi hvilket startnummer som helst.

8.

Klikk "OK" for å starte nummereringen på nytt.

9.

Klikk på Lukk overskrift og bunntekst for å avslutte redigeringsmodus.