Slik fjerner du en underskrift fra en feil i Word

Microsoft Word lar deg raskt vise skrivefeil og andre feil i et dokument ved å flagge ordene som inneholder dem med røde eller grønne bølgete understreker. Men hvis du oppretter et forretningsdokument og vet at noen av de flaggede ordene faktisk er korrekte, kan du fjerne understreken fra feilen i Word. Dette er også nyttig når du vil ta et skjermbilde av dokumentet og ikke vil at understrekkene skal vises.

1.

Start Microsoft Word og åpne eller opprett et dokument.

2.

Finn det understrukte ordet og høyreklikk det.

3.

Velg "Ignorer" fra kontekstmenyen for å ignorere feilen og fjern understreken. Hvis det samme ordet vises flere ganger i dokumentet, velger du "Ignorer alt" for å fjerne alle understrekkene samtidig.

4.

Trykk på "Ctrl-S" for å lagre dokumentet.

Tips

  • Røde bølgende understreker indikerer mulige stavfeil; grønne bølgende understreker indikerer mulige grammatiske feil.