Hvordan finne den nødvendige avkastningen på egenkapital i Excel

Avkastning på egenkapitalen viser hvordan den effektive avkastningen er på penger investert av eierne, eller næringseiendommen. Det er flere tekniske tilnærminger for å beregne avkastningen på egenkapitalen, men den tradisjonelle metoden er den mest effektive og nøyaktige beregningen. Hvis du legger til dataene i Excel og bruker funksjonene i programmet, kan du sikre at returberegningen din er gjort riktig.

1.

Skriv inn "Netto inntekt" i celle A1. Skriv "Sum eiendeler" i celle A2. Input "Egenkapital" i celle A3.

2.

Sett bedriftens nettoinntekt for den aktuelle perioden i celle B1. Plasser den totale aktivverdien i celle B2 og bedriftens totale egenkapital i celle B3. For eksempel, hvis din nettoinntekt er $ 12 000, er dine eiendeler verdsatt til $ 200 000 og egenkapitalen din er $ 50 000, plasser disse tallene i kolonne B i de tilsvarende cellene.

3.

Plasser markøren i cellen der du vil ha din egenkapitalavkastning. Skriv inn formelen "= sum (sum (B1 / B2)) * (sum (B2 / B3))) i funksjonslinjen for å bestemme avkastningen på egenkapitalen. I dette eksemplet er resultatet .24 eller 24 prosent.