Hvordan påvirker reguleringen prisstrategier?

Ifølge en artikkel i 2005 av CFO Publishing, regulerer regulering, enten det er gjennom en regjering eller i form av selvregulering, en forretningsstruktur og oppførsel i sin bransje. Prisregulering vil påvirke virksomhetens overskudd. For å unngå lavere fortjeneste må du formulere en prisstrategi som vurderer enhver regulering. Det vil påvirke prisstrategien for bedriftens produkter på ulike måter.

Begrensede prisstrategier

Forskriftene kan begrense virksomheter fra å prøve ut bestemte prisstrategier. For eksempel er det ulovlig at du praktiserer rovdyr, der du med vilje setter den laveste markedsprisen for produktene dine. Dette kan oppstå i jurisdiksjoner der det er offentlige forskrifter som fastsetter prislofter, inkludert hvor lav eller høy prisene på produkter kan settes. Å ignorere forskriften kan forårsake juridiske problemer for bedriften din, noe som kan skade deg økonomisk.

Tilpasning av priser for jurisdiksjoner

Bedrifter som opererer i ulike jurisdiksjoner, må formulere en rekke prisstrategier for hver av produktene i deres filialer, avhengig av prisreguleringen i hver jurisdiksjon. I internasjonale markeder bør du være oppmerksom på regelverket i hvert marked, fordi brudd på noen av dem kan føre til alvorlige handelsstraff.

Tilbud og etterspørsel

Forskrifter, som kan innebære prisregulering, kan forstyrre etterspørsel og tilbud i den berørte industrien. Når produktpriser i en bestemt sektor er regulert til en høy pris, kan det skape for mye tilbud og redusert etterspørsel. bedrifter vil bli tvunget til å selge slike produkter til den høye prisen, noe som fører til flere sparsomme kunder som ikke vil kjøpe produktene på grunn av den høye prisen. Mandating lave priser kan føre til redusert tilbud og økt etterspørsel. I dette tilfellet vil kundene være clamoring for å kjøpe produktet, men vil da finne det vanskeligere å finne produktet som produsenter sliter med å holde følge med økende etterspørsel og har mindre incitament til å produsere produktet på grunn av lavere fortjenestemarginer.

Økte priser

Forskriftene kan påvirke forbrukerne negativt når bedrifter øker produktpriser. Bedriftene som opererer i henhold til forskriften, øker ofte produktprisene til å dekke kostnadene forbundet med å overholde forordningen. Forskrift - om miljø, sikkerhet og helse eller økonomisk natur - kan koste årsakskjedereaksjoner på markeder. For eksempel kan inspeksjon av matvarer forhindre sykdommer, men utgiften kan øke matvareprisene. Forskrift om narkotika beskytter pasienter mot skadelig medisin, men forsinker også produksjon av livreddende produkter.