Best Practices for Crane Safety i byggebransjen

Kraner er avgjørende for å flytte tunge bjelker og opprette flerlagsstrukturer. Men hvis du ikke bruker en kran på en sikker måte, kan det føre til skade på eiendom, skade og til og med død. Den amerikanske arbeids- og helsedirektoratet oppfordrer bedrifter til å etablere skriftlige sikkerhetsprogrammer som beskriver beste praksis for kransikkerhet. Statlige arbeidsavdelinger og til og med ditt ansvarsforsikringsselskap kan også kreve en skriftlig sikkerhetspolicy.

Utstyr

Sikker drift av kraner krever godt vedlikeholdt utstyr med sikkerhetsfunksjoner. Vanlige nødvendige sikkerhetsfunksjoner inkluderer nødforbindelser, sikkerhetslås på kroker og løftere og bomvinkelindikatorer. Kraner skal vurderes å løfte mer enn vekten av den typiske lasten. Kabelen må vurderes til syv ganger vektbelastningen dersom personell løftes, og utstyret skal belastes jevnlig til 1.25 ganger lasten for last. Crane Produsentens Forening av Amerika har etablert minimumskrav til sikkerhet for kraner og godkjenner kraner som oppfyller eller overgår disse kravene.

operatører

Kranoperatører må motta trening på kranens drift både i klasserommet og på bakken. De må bestå skriftlige og praktiske tester som viser deres kunnskap om utstyret og sikker drift. Kranoperatører må ha lisens eller annen sertifisering, og det kan hende at de må periodisk forny det.

Lasting og rigging

Kranoperatører bør kjenne belastningsgraden for utstyret og må ikke overbelaste kranen. De skal veie masse og ikke gjette på deres vekt. Rig lasten med kabel og slynger av riktig størrelse - ikke kappe, som kan ødelegge eller skille. Legg skarpe kanter på en last for å unngå å skade riggen. Pass på at lasten er godt balansert før du beveger den. Alt personell, fotgjengere og andre skal holde seg godt borte fra kranen når den er i drift. Personell på bakken skal være i radiokontakt med kranoperatøren, og skal også bruke standardhåndsignaler til å lede kranen.

Parkering

En kran som ikke er i drift hindrer fortsatt fare, så operatøren må parkere den på en sikker måte. Oppbevar alle rigger og slynger og løft kranekroken utenfor rekkevidde av alle på bakken, eller minst til syv meter. Trykk på nødstoppknappen og sett nødbremsen.

Andre hensyn

Operatøren bør regelmessig inspisere kranen og tilhørende rigger og stropper, i henhold til produsentens anbefalinger eller statlige krav. Operatøren må inspisere kranen for mangler og bør foreta en sikkerhetskontroll og teste alt utstyr daglig før drift.