Populære Innlegg

Grunner Selskapene har datterselskaper

Grunner Selskapene har datterselskaper

Et foreldrelatert forhold opprettes mellom to selskaper når man har en kontrollerende interesse i den andre. Ett morselskap kan etablere flere datterselskaper, alle under kontrollen. Selskaper med flere datterselskaper og ingen primære forretningsaktiviteter er også kjent som holdingselskaper. Et morselskap kan skape et nytt datterselskap innenfra eller overta kontrollerende interesser i et eksisterende selskap. D

Hva er operativ regnskap?

Hva er operativ regnskap?

Operasjonell regnskap er opptatt av de økonomiske aspektene ved å drive et selskap. De tre hovedfokusområdene er planlegging, styring og kontroll. En operativ regnskapsfører analyserer virkningen av selskapets daglige aktiviteter i balansen og vurderer nåværende regnskapsprosesser for å finne problemområder eller ineffektiviteter. For fr

Hvordan sette sammen en coaching plan i kundeservice

Hvordan sette sammen en coaching plan i kundeservice

Coaching for overlegen kundeservice handler om å forbedre effektiviteten og møte kundeservice mål. Men å holde kundeservice veiledere eller lagledere ansvarlig for coaching, men ikke gi dem verktøy eller tid til å møte coaching mål er en oppskrift på katastrofe. Planlegging er viktig for å sikre at trenere ikke bare går gjennom en sjekkliste, men gjør hva som trengs for å hjelpe alle medarbeiderne til å forbedre og oppfylle sitt potensial. Få bakgrunns

Interessante Artikler

Organisasjonskulturens innflytelse i etiske retningslinjer

Organisasjonskulturens innflytelse i etiske retningslinjer

Etikk er en integrert del av et fungerende samfunn, men mange mennesker sliter med å definere etikk og sette det i praksis i en forretningsmiljø. Eiere og ledere setter baren for etikk i en organisasjon, men de er ikke de eneste deltakerne. Ansatte og andre forretningspartnere påvirker og viderefører også etikk. Når

Tips til en Brand Manager for en TV-stasjon

Tips til en Brand Manager for en TV-stasjon

En merkevareansvarlig har ansvaret for å overvåke utvikling, forbedring og kommunikasjon av en fjernsynsstasjon. En TV-stasjonens merke bidrar til å tiltrekke seg og lokke potensielle seere. For å lykkes med å håndtere et merke i dagens digitale markedsplass, ville en TV-stasjonssjef manager være godt rådet til å følge noen grunnleggende regler. Få på ne

Hva er formålet med en forretningsverdi?

Hva er formålet med en forretningsverdi?

Å sette en verdi på en bedrift gir deg en rekke fordeler, uansett om du ønsker å selge din bedrift eller fortsette å drive den. Det kan hende du finner et behov for å finne ut hva virksomheten din er verdt, med kort varsel for å unngå et potensielt økonomisk eller juridisk problem eller å utnytte en mulighet. Å forstå

Krav til en skrapmetallvirksomhet

Krav til en skrapmetallvirksomhet

Skrapmetallforhandlere setter avfall i skatter ved å gjenvinne metall i gamle biler, apparater, ledninger og annet søppel. Ved å betale folk for sin søppelmetall, skrap metall bedrifter bidra til å rydde opp miljøet. Innkjøpssentralen for gjenvinningsindustrien rapporterte at resirkulerer av skrapverk behandlet 40 milliarder dollar av ikke-jernholdig skrap i 2010. Hvis

Fordeler og ulemper ved en elektronisk språkoversetter

Fordeler og ulemper ved en elektronisk språkoversetter

Feltet av elektroniske oversettere dekker nå et bredt spekter av produkter. Disse inkluderer dedikerte oversettelsesenheter, verktøy som er bygd inn i andre enheter, for eksempel smarttelefoner og onlinetjenester som kan få tilgang til en kontinuerlig oppdatert ordliste. Som et generelt prinsipp tilbyr elektroniske oversettelsesenheter hastighet og bekvemmelighet, men de kan mangle nøyaktigheten av en phrasebook eller ferdighetene til en tolk. Pr

Strategisk Management Planning Tools

Strategisk Management Planning Tools

Strategisk ledelse gjør det mulig for bedrifter å forstå miljøet de opererer i og utvikle planer som passer til dette miljøet. Strategiske styringsverktøy tillater bedrifter å unngå potensielle problemer i markedet og dra nytte av forutsigbare muligheter. Strategisk styringsplanlegging gjøres ofte med analytiske verktøy. SWOT-ana